Uitgangspunten van mijn bedrijfsvoering:

Ik gebruik 1 of 2 mooie foto’s van de shoot voor mijn blog/facebook/website. Hiermee kan ik mijn werk laten zien. Het is een onderdeel van mijn bedrijfsvoering. Met hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.

Ik gebruik de mooiste foto’s voor producten zoals een boek, brochure, prijslijst, flyer, poster om mijn bedrijf te promoten. Als u foto’s plaatst op social media gelieve alleen de foto’s gebruiken met mijn logo en het adres van mijn website aub vermelden.

Er mogen geen filmpjes gemaakt worden tijdens de shoot. Als u graag een foto wilt maken met uw mobiel, dat kan, vraag dit dan even aan mij, dan kan ik met uw mobiel een leuke foto maken voor uzelf. Deze mag u op Facebook  en andere social media plaatsen.

Let erop dat u bij het kopen van de bestanden alleen het gebruiksrecht heeft en dus niet het auteursrecht. U kunt dus niet deze foto’s insturen naar fotowedstrijden zonder mijn toestemming. Als u het boekingsformulier terugstuurt gaat u akkoord met mijn uitgangspunten en algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Fotosessie

De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en eventuele reiskosten. Het bedrag van de fotosessie wordt op de dag van de fotosessie zelf betaald.  Eventuele producten worden vooraf aan levering betaald. U ontvangt hiervoor een aparte factuur.  In de studio is pin aanwezig. U kunt het ook overmaken via overschrijving op het rekeningnummer NL85ABNA0531367746 tnv Marike Wilken Fotografie onder vermelding van uw naam en datum van de fotoshoot

 

Artikel 2 Privé-gegevens

Marike Wilken Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

Artikel 3 Eigendom / auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van Marike Wilken. De geportretteerden) mag/mogen de kleine resolutie beelden voor- zien van logo gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zoals Facebook en Twitter. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Bij afname van de dvd met de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

 

Artikel 4 Producten

De fotografe werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

 

Artikel 5 Klachten

De fotograaf zal er te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Gezien de aard van de reportage kan geen garantie worden gegeven voor het maken van specifieke beelden. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de fotografe te worden meegedeeld.

 

Artikel 6 Leveringstermijn

Marike Wilken Fotografie  hanteert 2-3 weken voordat de bestanden bewerkt zijn en op een unieke pagina op de website geplaatst worden. De levertijd van producten hangt af van het gekozen product en bedraagt tussen de 2-4 weken en gaat in nadat de betaling is ontvangen.

 

Artikel 7 Overhandiging beeldmateriaal

Wanneer het beeldmateriaal klaar ligt, krijgt de wederpartij een e-mail ter notificatie. Het beeldmateriaal wordt door Marike Wilken aan de wederpartij overhandigd nadat de volledige factuur is voldaan. Na het overhandigen gaat het risico op de wederpartij over. Bij ver- zending van beeldmateriaal gaat het risico op de wederpartij over vanaf het moment van verzenden.

 

Artikel 8 Bewaren beeldmateriaal

Het beeldmateriaal wordt 2 jaar bewaard door Marike Wilken Fotografie